My work - Moje tvorba 

DIGISCRAP 

Digiscrap.cz

 Co to je DIGISCRAP?                                                                       Digiscrap -digiscrapbook je koláž z obrázků - fotek vložených na nějaký podklad a ozdobených. To vše děláme na počítači.V počítači digiscrap vytváříme v grafických programech, ve kterých se dá pracovat s fotografií. Nejlepší jsou ale programy pracující s vrstvami, jako je Gimp, Photofiltre Studio nebo Adobe Photoshop.                                                                  What is DIGISCRAP?                                                            Digiscrap - digiscrapbook is a collage of pictures - photos placed on a background and decorated. We do all this on the computer.On the computer, we create digiscrapbooks in graphic programs in which it is possible to work with photography. However, layered programs such as Gimp, Photofilter Studio, or Adobe Photoshop  

Fotogalerie červen 2024

Obrázky - Pictures


Fotogalerie květen 2024